top of page
09 拷貝_edited.jpg
Marc Lin | Producer, Composer

Black Mud Studio's lead creator, he is a producer, composer, performer, lecturer, and audio engineer with over ten years of music production experience. They have completed hundreds of music compositions, arrangements, or sound designs in the fields of film, television, game, commercial, experimental art, and popular music. Their works encompass a highly diverse range of musical styles.

SOUND DESIGN

Coming Soon

SCROLL

Arctictopia 極地樂園 - Teaser
00:49
〈健康囡仔歌〉動畫版 MV|做伙來唱歌・台語囡仔歌・台語兒歌・健康歌・唱跳
02:46

〈健康囡仔歌〉動畫版 MV|做伙來唱歌・台語囡仔歌・台語兒歌・健康歌・唱跳

#台語囡仔歌 #台語兒歌 #健康歌 🎵〈健康囡仔歌〉呆呆的第三首台語囡仔歌來囉!🎵 台語囡仔歌系列作品・訂閱開啟小鈴鐺➡️ https://reurl.cc/3LKAWl 台語卡通動畫《台灣味ê料理救援隊》➡️ https://reurl.cc/Lde0by 佇 2020 年ê上尾幾工,放送阮ê第三條原創台語囡仔歌,向望囡仔兄、囡仔姊tī新ê一冬,會當和A-kng做伙養成生活好慣勢,做一个元氣十足、健康ê乖囡仔! 在 2020 年的最後幾天,送上我們的第三首原創台語兒歌,希望小朋友們在新的一年裡,能和阿光一起養成生活好習慣,做一個元氣滿滿、健康的乖孩子! ✏️〈健康囡仔歌 Kiān-khong gín-á-kua〉 人攏講我 是一个健康活潑的囡仔 Lâng lóng kóng guá, sī tsi̍t-ê kiān-khong ua̍t-phuat ê gín-á 逐工早起洗手臉 笑容偌古錐 Ta̍k-kang tsá-khí sé-tshiú-bīn, tshiò-iông guā kóo-tsui 人看人人疼 Lâng khuànn lâng-lâng thiànn * 上愛運動 綴我來拍球 閣騎~跤踏車 Siōng ài ūn-tōng, tuè guá lâi phah-kiû koh khiâ kha-ta̍h-tshia 看阮大粒細粒汗 來回幾若逝 Khuànn gún tuā-lia̍p sè-lia̍p kuānn, lâi-huê kuí-lō tsuā Siáng先到先贏 / 先到的人先贏 Siáng sing kàu sing iânn / Sing kàu ê lâng sing iânn 我就是 上健康的囡仔 Guá tiō-sī siōng kiān-khong ê gín-á 逐工睏予飽飽 Ta̍k-kang khùn hōo pá-pá 媽媽講 早睏 莫揀食 Ma-ma kóng tsá-khùn mài kíng-tsia̍h 才會當~趕 緊 大 漢 Tsiah ē-tàng kuánn-kín tuā-hàn 上健康 緊大漢 乖囡仔 Siōng kiān-khong, kín tuā-hàn, kuai gín-á 愛保持健康生活 Ài pó-tshî kiān-khong sing-ua̍h 無煩無惱好心情 Bô-huân-bô-ló hó sim-tsiânn 我是一个 愛清氣的囡仔 Guá sī tsi̍t-ê ài tshing-khì ê gín-á 上健康 愛清氣 乖囡仔 Siōng kiān-khong, ài tshing-khì, kuai gín-á 早早睏早早精神 Tsá-tsá khùn tsá-tsá tsing-sîn 洗身軀也免人叫 Sé-sin-khu iā bián lâng kiò 你敢是佮我仝款 早睏喙斗好 Lí kám-sī kah guá kāng-khuán, tsá-khùn tshuì-táu hó 上健康的乖囡仔 Siōng kiān-khong ê kuai gín-á (*Repeat) ・ 演唱・作詞:巫順智 Shane Wu 作曲・編曲:林昱廷 Marc Lin / BLACK MUD STUDIO 製作團隊:呆呆伙伴 - DaiDai Friends 發行:LiRise 利昇科技 出品人:Ôo Tsùn-bîng 胡峻銘 台語顧問:Âng Ek-sim 洪憶心、Khu Phek-hôa 邱碧華 美術原畫:薛如芸、王仁妤 動畫製作:王少妤 🎤歌手、詞曲創作者介紹—— 這次的歌曲是由 VOX玩聲樂團 順智作詞,音樂製作人 Marc 作曲、編曲。 不同於先前兩首囡仔歌輕快鮮明的節奏,這次以輕鬆慵懶的曲風帶給大家耳目一新的「健康歌」, 配合動畫中阿光的動作,讓小朋友隨意跟著音樂輕鬆搖擺~ 歌詞中也提醒小朋友要愛運動、愛整潔,早睡早起才能快快長大喔! 💡特別說明:本影片使用台文為教育部建議用字, Pe̍h-ōe-jī 白話字版歌詞請開啟cc字幕「越南文」,或參考留言區。 ・ 👇最新消息請鎖定・呆呆伙伴粉絲專頁👇 https://www.facebook.com/daidaifriends 本作品獲得文化部「本土語言創作及應用」計畫補助,請大家一起支持本土語言🙏 利昇科技 呆呆伙伴團隊 版權所有 © 2020 LiRise Games. All rights reserved.
〈好朋友〉動畫完整版 MV|做伙來唱歌・台語囡仔歌・台語兒歌
03:46

〈好朋友〉動畫完整版 MV|做伙來唱歌・台語囡仔歌・台語兒歌

#台語囡仔歌 #台語兒歌 #童歌 🎵〈好朋友〉- DaiDai Friends 主題曲完整版來囉!逐家做伙來唱台語囡仔歌🎵 台語囡仔歌作品陸續推出・訂閱開啟小鈴鐺➡️ https://reurl.cc/3LKAWl 台語卡通動畫《台灣味ê料理救援隊》➡️ https://reurl.cc/Lde0by 這擺ê MV內底,料理救援隊和好朋友到台南真濟景點觀光,欣賞美麗ê風景、陪伴佇好朋友身邊做伙唱歌,真歡喜! 這次的MV裡,料理救援隊和好朋友到台南許多景點觀光,欣賞美麗的風景、陪伴在好朋友身邊一起唱歌,真開心! ✏️〈好朋友 Hó-pîng-iú〉歌詞 鬥陣行手牽手 來做好朋友 Tàu-tīn kiânn tshiú-khan-tshiú, lâi tsuè hó-pîng-iú 唱歌跳舞 無煩惱輕鬆自由 Tshiùnn-kua thiàu-bú, bô huân-ló khin-sang tsū-iû 你佮我手牽手 咱是好朋友 Lí kah guá tshiú-khan-tshiú, lán sī hó-pîng-iú 歡喜快樂 做伙唱 Do Re Mi Fa Sol Huann-hí khuài-lo̍k tsuè-hué tshiùnn Do Re Mi Fa Sol 美麗的風景 古錐的笑容 Bí-lē ê hong-kíng, kóo-tsui ê tshiò-iông 保持好心情 伴佇你身邊 Pó-tshî hó sim-tsîng, phuānn tī lí sin-pinn 做伙趕走悲傷憂愁 Tsuè-hué kuánn-tsáu pi-siong iu-tshiû * 見面相借問 歡歡喜喜 Kìnn-bīn sio-tsioh-mn̄g, huann-huann-hí-hí 為你攢好料理 逐家攏佮意 Uī lí tshuân hó liāu-lí, ta̍k-ke lóng kah-ì 咱是上讚的好má-tsih Lán sī siōng tsán ê hó má-tsih 鬥陣行手牽手 來做好朋友 Tàu-tīn kiânn tshiú-khan-tshiú, lâi tsuè hó-pîng-iú 唱歌跳舞 無煩惱輕鬆自由 Tshiùnn-kua thiàu-bú, bô huân-ló khin-sang tsū-iû 逐家來手牽手 咱是好朋友 Ta̍k-ke lâi tshiú-khan-tshiú, lán sī hó-pîng-iú 請你佮我 做伙唱快樂的歌 Tshiánn lí kah guá tsuè-hué tshiùnn khuài-lo̍k ê kua Tu lu lu tu lu~ Tu tu lu lu lu lu~ 唱這條歌送予 上佮意的你 Tshiùnn tsit tiâu kua sàng hōo siōng kah-ì ê lí 鬥陣行手牽手 來做好朋友 Tàu-tīn kiânn tshiú-khan-tshiú, lâi tsuè hó-pîng-iú 唱歌跳舞 無煩惱輕鬆閣自由 Tshiùnn-kua thiàu-bú, bô huân-ló khin-sang koh tsū-iû (*Repeat) Tu lu tu~ Tu lu tu~ Ta la ta~ Ta la ta~ 你是我的好朋友 Lí sī guá ê hó-pîng-iú 鬥陣行手牽手 來做好朋友 Tàu-tīn kiânn tshiú-khan-tshiú, lâi tsuè hó-pîng-iú 唱歌跳舞 無煩惱輕鬆自由 Tshiùnn-kua thiàu-bú, bô huân-ló khin-sang tsū-iû 逐家來手牽手 咱是好朋友 Ta̍k-ke lâi tshiú-khan-tshiú, lán sī hó-pîng-iú 請你佮我 做伙唱快樂的 tempo Tshiánn lí kah guá tsuè-hué tshiùnn khuài-lo̍k ê tempo ・ 演唱:巫順智 Shane Wu、呂靜樺 Jean Lu 作詞:巫順智(原創)、王少妤(改編) 作曲・編曲・錄音・混音:林昱廷 Marc Lin / BLACK MUD STUDIO 製作團隊:呆呆伙伴 - DaiDai Friends 發行:LiRise 利昇科技 出品人:Ôo Tsùn-bîng 胡峻銘 台語顧問:Âng Ek-sim 洪憶心、Khu Phek-hôa 邱碧華 美術原畫:薛如芸、張家嘉、王仁妤 動畫設計:薛如芸、王少妤 剪輯後製:王少妤 🎤歌手介紹—— 男歌手為 VOX 玩聲樂團的美聲男高音/炫音樂工作室歌唱教練 - 巫順智 女歌手為歌唱比賽經驗豐富的清新女聲 - 呂靜樺 兩位歌手在這次的歌曲中完美合聲,透過 Marc 的編曲安排,呈現出豐富多層次的熱鬧氛圍,讓小朋友輕鬆快樂跟著唱! 💡特別說明:本影片使用台文為教育部建議用字, Pe̍h-ōe-jī 白話字版歌詞請開啟cc字幕「越南文」,或參考留言及歌詞版MV:https://youtu.be/V5RG7-Mv1nw ・ 👇最新消息請鎖定・呆呆伙伴粉絲專頁👇 https://www.facebook.com/daidaifriends 本作品獲得文化部「本土語言創作及應用」計畫補助,請大家一起支持本土語言🙏 利昇科技 呆呆伙伴團隊 版權所有 © 2020 LiRise Games. All rights reserved.
台語動畫《台灣味ê料理救援隊》EP01 - 救援隊來--ah!好食ê碗粿
04:04

台語動畫《台灣味ê料理救援隊》EP01 - 救援隊來--ah!好食ê碗粿

🌟2/21世界母語日優惠來囉!滿99免運、滿499折50💰 前往呆呆賣貨便商店➡️ https://reurl.cc/Rrk4KD #世界母語日 #學台語 #碗粿 #台灣小吃 #美食 #料理救援隊 呆呆伙伴原創台語卡通動畫《台灣味ê料理救援隊》第一集開播! EP01【救援隊來--ah!好食ê碗粿】 好食ê料理食了hō͘人有幸福ê滋味,M̄-koh這款滋味,Soah去hō͘ 歹心烏lo̍k肚ê人提去做歹代誌。 暗光鳥校長知影了後,Tō成立一支料理救援隊,隊員有:狗仔阿光 / A-kng、貓咪阿月仔 / A-goa̍t-á、兔仔阿草 / A-chháu 、羊仔阿雪 / A-soat。 In-ê任務tō是保護在地chia̍h-si̍t文化。 EP01【救援隊登場!好吃的碗粿】 好吃的料理能為人帶來幸福的滋味,但是這種滋味,卻被壞心惡毒的人拿去做壞事。 貓頭鷹校長得知後,就成立一支「料理救援隊」,隊員有:小狗阿光、貓咪阿月、兔子小草、綿羊小雪。 他們的任務就是保護在地的美食文化。 ・ 💡影片內嵌字幕為「漢羅台文-白話字版」,可依需求開啟以下字幕輔助: 全漢-教育部版:請選擇「閩南語(台灣)」 全羅-白話字版 Pe̍h-ōe-jī:請選擇「越南語」 華語:請選擇「中文(台灣)」 ✏️全漢、全羅 字幕提供:意傳科技 Ì-thuân kho-ki ✏️英文字幕提供:Audrey ⚠️字幕名稱為 YouTube 預設、無法變更,以此方式放置字幕,請多包涵。 💡本影片已開啟「社群協力翻譯」功能,若您願意加入共同翻譯計畫,讓更多外國的朋友透過動畫學台語,歡迎私訊粉專告知我們,將為您署名。 字幕勘誤: 0:06 歹心烏「lok」肚 2:09 軟「siô-siô」 ・ 👇最新消息請鎖定・呆呆伙伴粉絲專頁👇 https://www.facebook.com/daidaifriends 本節目獲得文化部「本土語言創作及應用」計畫補助,請大家一起支持本土語言🙏 利昇科技 呆呆伙伴團隊 版權所有 © 2020 LiRise Games. All rights reserved.

Scoring

* A Moment of Love

(Directed by Gavin Lin, Starring: Vic Chou, Liu ShiShi)
* music composer for multiple segments
       * Release date : August 23, 2013 

* Sashimi

(Directed by Chih-yuan Pan, Starring: Kang-sheng Lee, Hatano Yui)
  * music composer for multiple segments
       * Release date : April 24, 2015


* Date

(Directed by C.Y. Victor Shao)
  * music composer of the film
       * official selection of
           * 2021 Cleveland International Film Festival
           * 2021 The Valley Film Festival

           * 2021 Fort Lauderdale International Film Festival
           * 2022 Catalina Film Festival
           * 2022 The Micheaux Film Festival
           * 2022 Cambria Film Festival


* 香草天空

 (Directed by Po-Lin Wang)
  * music composer of the film
       * awarded short film in 48 Hour Film Project Taipei* 懶人快樂採購:App情境導覽 (Directed by 蕭騰稻)
  * music composer of the film
       * nominated short film in New Taipei City Film Festival


 

Visual Art and Experimental Film
* The Snakeskin

 ( Directed by Lai Tsung Yun)
  * music composer and sound designer of the film
       * official selection of

           * 2011 VAFA Macau
           * 2012 Kaohsiung Film Festival
           * 2013 ARTchSO Vidéo Festival
           * 2014 TIVA Kaohsiung

* As A Mirror

(Directed by Lai Tsung Yun, Lin Shu Yun)
  * music composer and sound designer for multiple segments of the film
       * official selection of
           * 2013 VAFA Macau
           * 2014 Women Make Waves International Film Festival

TV, Drama
* Never Give Up Dodo

(Directed by Gavin Lin)
  * music composer for multiple segments

* 比利時賽鴿基金

(Directed by Po-Lin Wang)
  * music composer and arranger of the film
       * broadcasted by Taiwan Public Television Service Foundation

* Taiwanese nursery rhyme series
  * arranger in the music production team
       * broadcasted by Taiwan Public Television Service Foundation

Animation
* Taiwanese Cuisine Rescue Team
  * music producer, composer, sound designer and audio engineer
       * broadcasted by Taiwan Public Television Service Foundation

bottom of page